biologi.no

                          

 

 

Vil du bli biolog?

Velg deg NTNU !

Ved NTNU får du den beste utdannelsen i landet?

I Norges nyeste og største forskningsbygg tilbyr vi deg nye lese-saler, nye PC-saler, nye laboratorier, og tilgang på Norges beste professorer i biologi. Vi skal gjøre alt for at du skal bli blandt landets beste biologer.

I moderne lokaler i Realfagbygget tilbyr vi et fornyet og moderne studium i biologi. Sammen med 90 med-studenter tas du opp til et grunnlegende års-studium i biologi. Vi tilbyr et unik og bred feltbasert undervisningstilbud. Glem alle tradisjonelle forestillinger om et universitetsstudium. Ved NTNU går vi nye veier i undervisnings-opplegget i biologi.

I løpet av et år gir vi deg fire påfølgende intensive kurs i ulike grunnleggende biologiske emner. Du konsentrerer deg derfor om et emne, og tar eksamen i dette før du starter på et nytt emne. Studiet starter i januar, med et kurs i cellebiologi. I mars starter undervisningen i artslære (planter og dyr i norske økosystemer) og om sommeren deltar du på to feltkurs, som varer i tre uker, for å praktisere artslære i naturen. Du får tid til sommerferie før undervisningen starter i økologi. Fra oktober følger du undervisning i plante- og dyre-fysiologi.

Opptakskrav for emnegruppen i biologi.

Søknadsfristen er 15. november 2000

Biologi-studentenes linjeforening VOLVOX bidrar til å gjøre studiet en fest. For deg som liker natur, har studentidrettsforeninga NTNUI et meget godt utbygd koienett. For deg som liker kafè-livet og har urbane tendenser byr studentbyen Trondheim på masser av muligheter.

Etter grunn-utdanningen i biologi kan du velge fordyping innen disse områdene:

Plantefysiologi, zoofysiologi, etologi, økologi, evolusjonsbiologi, cellebiologi og molekylærbiologi, forurensingsbiologi, akvakultur, marinbiologi.

I hovedoppgaven utfører du i samarbeide våre professorer en vitenskapelig undersøkelse på høyt vitenskapelig nivå. Du arbeider da i tett samarbeide med de fremste biologene i Norge.

Les hva en internasjonal vurderingskomite skriver om Zoologisk institutt ved NTNU.

Les mer om:

Zoologisk institutt                            Botanisk institutt

Hit Counter har besøkt denne siden.

Opprettet 08.11.00